SilvoTop

Soluții sigure!

SilvoTop

Soluții sigure!

Despre noi

Cine suntem?

De 20 ani furnizăm servicii și consultanță de specialitate clienților și colaboratorilor noștri.

Serviciile noastre SSM, PSI cuprind:

identificarea factorilor de risc de accidentare existenti la locurile de munca.

evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru locurile si echipamentele de munca;

completarea, la solicitarea beneficiarului, a regulamentului intern si a fiselor posturilor, a anexelor la contractele cu tertii din cadrul unitatii cu obligatii si raspunderi in domeniul securitatii si sanatatii in munca si prevenirii si stingerii incendiilor;

participarea la sedintele Comitetului de Sanatate si Securitate in Munca;

conceperea si redactarea deciziilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si prevenirii si stingerii incendiilor;

elaborarea de rapoarte si note de informare pe linie de SSM si PSI;

informarea conducerii societatii asupra modului in care se respecta normele de securitate a muncii la locurile de munca;

elaborarea tematicilor de instruire;

elaborarea sau, dupa caz, reactualizarea procedurilor de instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

participarea la elaborarea instructiunilor proprii;

completarea fiselor de expunere la riscuri profesionale, precum si elaborarea listei interne de dotare a lucratorilor cu echipamente individuale de protectie;

efectuarea instructajelor de SSM si PSI;

comercializarea, verificarea si incarcarea stingatoarelor de incendiu;

verificarea instalatiilor de stingere a incendiilor: hidranti, sprinklere;

ignifugarea materialelor de constructii;

verificarea sistemelor de semnalizare, detectare a incendiilor;

gestionarea deseurilor;

audit – conformare cu prevederile legislative;

servicii deblocari usi metalice si auto;

serviciu de reparare usi metalice si inlocuire cilindri, butuc, yale, balamale;